მანქანის შეძენისას არჩევანი ახალ და მეორად მანქანას შორის საკმაოდ რთული ამოცანაა, ვინაიდან გასათვალისწინებელია რამდენიმე აუცილებელი ფაქტორი. 

ბლოგში ვისაუბრებთ იმ არსებით ასპექტებზე, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას. ორივე ვარიანტის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შედარებით კი, შეძლებთ გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი, რომელიც შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს, პრეფერენციებსა და ბიუჯეტს.

სწორად გათვალე ბიუჯეტი

მანქანის შეძენისას ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, თქვენი ბიუჯეტია. ახალ მანქანებს ზოგადად უფრო მაღალი ფასი აქვთ მეორად მანქანებთან შედარებით. თუ თქვენ შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვთ ან გირჩევნიათ მინიმუმამდე დაიყვანოთ თქვენი ხარჯები, მეორადი მანქანა შესაძლოა უფრო შესაფერისი ვარიანტი გახდეს. თუმცა, აუცილებელია გავითვალისწინოთ პოტენციური ტექნიკური ხარჯები და რემონტი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ძველი ავტომობილის ყიდვის დროს. მეორეს მხრივ, თუ გაქვთ მეტი ბიუჯეტი და გხიბლავთ უახლესი ფუნქციები და ტექნოლოგია, ახალი მანქანა თქვენთვის სწორი არჩევანი იქნება.

გაითვალისწინეთ ამორტიზაციის ხარჯები

ამორტიზაცია მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც გასათვალისწინებელია ახალი მანქანის შეძენისას. ახალი მანქანები, როგორც წესი, განიცდიან ყველაზე მაღალ ცვეთას მფლობელობის პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში. მეორეს მხრივ, მეორადმა მანქანებმა უკვე განიცადეს ცვეთა, რის გამოც  ხშირად ფინანსურად უფრო მომგებიან ვარიანტად იქცევიან.

საიმედოობა და გარანტია

საიმედოობა გადამწყვეტია ნებისმიერი მანქანის შეძენისას, მიუხედავად იმისა, ახალია თუ მეორადი. ახალ მანქანებს, როგორც წესი, გააჩნიათ უახლესი ტექნოლოგიების, უსაფრთხოების მახასიათებლების და მწარმოებლის გარანტიის უპირატესობები. ამ გარანტიას შეუძლია უზრუნველყოს სიმშვიდე და დაფაროს სარემონტო ხარჯები საკუთრების საწყის წლებში. 

მეორადი მანქანის შეძენისას, მნიშვნელოვანია საფუძვლიანად გამოიკვლიოთ ავტომობილის ისტორია, სრულად შეამოწმოთ და განიხილოთ გაფართოებული გარანტიების ან სერტიფიცირებული საკუთრებაში არსებული მანქანების შეძენა პოტენციური რისკების შესამცირებლად.

როგორ მახასიათებლებს ანიჭებთ უპირატესობას?

თუ პერსონალიზაცია და უახლესი ფუნქციების ქონა თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ახალი მანქანა მეტ თავისუფლებას გაძლევთ აირჩიოთ კონკრეტული ფერები, დიზაინი და ფუნქციები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს პრეფერენციებს. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ გარკვეულმა მახასიათებლებმა შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ფასი. მეორად მანქანებს შედარებით შეზღუდული პერსონალიზაციის ვარიანტები აქვს, თუმცა შეგიძლიათ იპოვოთ მოდელები სასურველი მახასიათებლებით, უფრო დაბალ ფასად.

მოვლა და შეკეთება

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აუცილებელია გაითვალისწინოთ მოვლისა და შეკეთების ხარჯები. ახალ მანქანებს ძირითადად ნაკლები მოვლა სჭირდებათ ადრეულ წლებში, რადგან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პრობლემები შეექმნებათ, განსხვავებით მეორადი მანქანისა.

მეორადი მანქანის შეძენისას უფრო მაღლია ალბათობა, რომ დასჭირდეს შეკეთება ან ნაწილების გამოცვლა. შეძენამდე რეკომენდირებულია მიიღოთ მანქანის ისტორიის ანგარიში, გაითვალისწინოთ ტექნიკური ჩანაწერები, რათა შეაფასოთ და გაითვალისწინოთ პოტენციური ხარჯები.

გადაწყვეტილება თქვენს ხელშია

ახალი ან მეორადი მანქანის ყიდვისას აუცილებელია თქვენი ბიუჯეტის, ამორტიზაციის, საიმედოობის, გარანტიის, პერსონალიზაციის ვარიანტების და ტექნიკური ხარჯების ზედმიწევნით გათვალისწინება. ორივე ვარიანტს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ასე რომ, ეს საბოლოოდ დამოკიდებულია თქვენს პირად გარემოებებზე და სურვილებზე. ამ ფაქტორების აწონვით, შეძლებთ მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება, რომელიც შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს.

გახსოვდეთ, რომელი ვარიანტიც არ უნდა აირჩიოთ, ყოველთვის შეამოწმეთ მანქანა და მიიღეთ პროფესიონალური რჩევები.